KOLONIALE WANDELING WEZEP

Adellijke families en Indisch geld

Deze wandeling voert langs de bezittingen van de adellijke familie Van Limburg Stirum. Het landgoed IJsselvliedt werd gebouwd door Richard A.L. Nobel (1754-1824). Hij kocht het landgoed met het Indisch kapitaal van zijn vrouw Johanna A. Gockinga (1787-1872), een kleindochter van de gouverneur-generaal van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) W.A. Alting in de periode 1780-1796. Laatstgenoemde werd beschuldigd van financieel wanbeheer, miljoenen guldens bleken verdwenen. Nader onderzoek leverde echter niets op.  Het landhuis werd door de familie Nobel als zomerverblijf gebruikt. In 1829 werd het landgoed in tweeën gedeeld door de aanleg van de Zuiderzeestraatweg. In 1922 erfde Johan Paul, Graaf Van Limburg Stirum (1873-1948), als een van de laatste nazaten van de familie Nobel het landgoed. Hij was gehuwd met jonkvrouw Catharina Maria Rolina van Sminia (1875- 1955). Het echtpaar Van Limburg Stirum had geen kinderen. Het Pinetum, een naaldbomenpark, werd door de graaf Van Limburg Stirum aangelegd. Daar start de wandeling.

 

Lengte wandeling:
6,2 kilometer
Start- en eindpunt:
Zuiderzeestraatweg, IJsselvliedtlaan 1, Wezep
Parkeerplaats:
tegenover het landgoed IJsselvliedt, langs de weg

Horeca:
geen

Ook geschikt voor andere GPX apparaten

De route

  1. Wandel vanaf de parkeerplaats naar de beukenhaagpoort rechts van de weg.  Loop onder de beukenhaagpoort door en loop rechtdoor tot aan de Y-splitsing. Houd rechts aan. Neem vervolgens de tweede weg links en ga bij de T-splitsing rechtsaf. Twee zijpaden naar links negeren, rechtdoor blijven lopen een eikenbomenlaan in. Aan het eind van deze laan linksaf, vervolgens naar rechts met de bocht mee. Sla het eerste pad links in en wandel linksaanhoudend met de bocht het Naaldbomenpark in, het zogenoemde Pinetum.
  1. Dit pad blijven volgen. Na een tijdje staat links een bord met informatie over het Pinetum. Deze naaldbomentuin werd aangelegd door de graaf Van Limburg Stirum (1873-1948). Vervolg het pad en ga op de Y-splitsing naar links en op de volgende T-splitsing naar links. Neem vervolgens de eerste weg rechts. Deze weg uitlopen en bij de Y- splitsing naar rechts. Blijf het pad door het bos volgen. Loop deze weg uit tot je de beukenhaagpoort weer ziet die uitkomt op de Zuiderzeestraatweg.
     
  1. Sla op de asfaltweg linksaf en loop tot het bord Gemeente Oldenbroek. Steek daar de weg over naar het Landgoed IJsselvliedtLoop de oprijlaan (IJsselvliedt laan) op. Links zie je het oude tolhuis liggen en rechts het landgoed. 
  1. Neem de eerste weg rechts bij het rode paaltje. Volg verder de rode paaltjes route voor een wandeling over het landgoed. Aan het eind van de wandeling slaat u weer linksaf de IJsselvliedt laan in. Neem de eerste weg links naar het Mausoleum van de graaf en gravin van Limburg Stirum. Tegenover het Mausoleum liggen graven van de 19deeeuwse familie Nobel en enkele van hun honden.
  1. Loop daarna weer terug naar de IJsselvliedt laan. Loop deze helemaal uit tot aan de asfaltweg. Steek de weg over naar de parkeerplaats. Einde van deze koloniaalerfgoedtevoet wandeling.

Pinetum


Pinetum

In 1922 werd door graaf Van Limburg Stirum ’t Vinkennest, een naaldbomenpark aan de overkant van de Zuiderzeestraatweg aangelegd. Hij was geïnteresseerd in bomen en liet een Pinetum, een verzameling unieke coniferen, planten in dit park. Op de bordjes tref je de namen van de bomen aan. Als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1916-1921) had hij de nationalistische beweging in Indië eens vergeleken met een ‘boom van het nieuwe leven die in zijn groei niet te stuiten is, aan ons de taak hem recht te leiden en hem een plek te ruimen, opdat zijn wortels niet de grondslagen onzer woning uiteen persen’. Hij stond gematigd positief ten opzichte van deze beweging, maar wel onder leiding van Nederland.

Johan Paul, graaf Van Limburg Stirum (1873-1948)

 


Johan Paul, graaf Van Limburg Stirum (1873-1948)

Van Limburg Stirum maakte, na zijn studie rechten in Leiden, carrière in de diplomatieke dienst. Van 1916 tot 1921 was hij gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Zijn meest omstreden wapenfeit was de Novemberverklaring in 1918 waarin hij onder meer hervorming van de Volksraad (een proto-parlement) toezegde. Het leidde tot hoge verwachtingen bij de Indonesische nationalisten. De beloften werden echter niet ingelost en volgens sommige historici is dat het breekpunt geworden voor de verhouding tussen het Nederlandse koloniale bestuur en de nationalistische beweging. Van 1925 tot 1936 was Van Limburg Stirum gezant in Duitsland. Door zijn grote afkeer van alles wat met Hitler en het nationaalsocialisme te maken had, werd hij in 1936 op de ambassade in Londen geplaatst. Tijdens de oorlogsjaren vorderden de Duitsers het landgoed en richtten het in als Ortskommandantur. De graaf en gravin mochten in een kamer op de eerste verdieping blijven wonen. De graaf overleed op 17 april 1949, zijn echtgenote op 2 november 1955. Na hun overlijden werden ze begraven in het mausoleum dat ze op het landgoed hadden laten bouwen.

 

 

Landgoed IJsselvliedt


Landgoed IJsselvliedt

Het echtpaar Van Limburg Stirum had bij testament aangegeven dat na hun dood al hun onroerende goederen dienden te worden ondergebracht in een Stichting voor het uitoefenen van weldadigheid en het bevorderen van maatschappelijk werk op Protestants Christelijke grondslag. In de jaren vijftig en zestig werd IJsselvliedt ter beschikking gesteld aan repatrianten uit Indonesië. In 1972 werd het landgoed na een grondige verbouwing verhuurd aan het Rode Kruis voor een symbolisch bedrag van 1 gulden per jaar voor vakanties van gehandicapten.

Mausoleum


Mausoleum

Het Mausoleum van de graaf en de gravin van Limburg Stirum staat tegenover de negentiende-eeuwse grafzerken van de familie Nobel en enkele van hun honden.

Bronnen
Bob de Graaff en Elsbeth Locher-Scholten, J.P.Graaf van Limburg Stirum 1873-1948, tegendraads landvoogd en diplomaat 2007 (Waanders Uitgevers, Zwolle).
www.wikipedia.nl Johan Paul graaf Van Limburg Stirum.nl.