Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u meent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, bijvoorbeeld via een contactformulier, neem dan contact met ons op via info@koloniaalerfgoedtevoet.nl dan verwijderen wij de informatie. 
Persoonsgegevens 
 
Wij verzamelen geen persoonsgegevens, noch sturen wij persoonsgegevens door aan derden.
We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens die we binnen krijgen via e-mail te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik.
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacybeleid  neem dan contact op via info@koloniaalerfgoedtevoet.nl 
Gebruik van cookies

Onze website en applicaties maken gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid, maar niet voor marketingdoeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door uw browser bewaard worden.

De inwerkingtreding van dit Privacybeleid is 15 oktober 2021.