KOLONIALE WANDELING VLISSINGEN I

FORT RAMMEKENS

In Vlissingen zijn weinig gebouwen overgebleven die rechtstreeks herinneren aan ons koloniale verleden. Een bouwwerk met koloniale wortels dat nog wel bestaat is fort Rammekens. Vandaar vertrokken de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC) en de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) naar Azië, Amerika en Afrika.

Lengte wandeling:
17 km
Start- en eindpunt:
Station Vlissingen
Parkeerplaats:
Station Vlissingen

Horeca:
Stationsrestauratie

Ook geschikt voor andere GPX apparaten

De route

  1. Je start bij het station in Vlissingen. De wandeling naar fort Rammekens is voor een deel gemarkeerd  met wit/gele tekens. Dat geldt voor de weg er heen. De weg terug is door koloniaalerfgoedtevoet uitgezet.Verlaat het station door de hoofdingang en sla linksaf. Op de hoek linksaf, Veerhavenweg. Ongeveer 50 meter voor een chauffeurscafetaria oversteken, loop onder een slagboom door. Hier linksaf en de Kasseienweg aflopen. Een voorrangsweg oversteken en rechtsaf over een fietspad, de Poortersweg inslaan. Na het viaduct neem je de eerste weg rechts, de Oostelijke Bermweg. Op de eerste splitsing rechts aanhouden. Je passeert de Havenweg en gaat even verder schuin rechts omhoog. Na 200 meter kom je op een fietspad, buitendijks langs de Schelde.

2. Honderd meter na een uitwateringssluis linksaf, een betonnen trap op en af en vervolgens de asfaltweg uitlopen. Op een T/splitsing linksaf, Zuidwateringstraat. Neem de eerste weg rechts Na ca 200 meter linksaf, een graspad op dat afgesloten is met een houten slagboom. Hier heb je zicht op de Rammekenskreek

3. Dit pad blijf je volgen. Na enige tijd komt van links een schelpenpad op het graspad uit. Je gaat nu verder op het schelpenpad. Na een stukje bos kom je bij een asfaltweggetje voor een betonnen trap. Je gaat linksaf door een klaphek, rechtsaf omhoog en volgt de dijk. In de verte zie je fort Rammekens Het fort is van april tot en met september op vrijdag,  zaterdag en zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Kosten volwassenen € 3,50.

Fort Rammekens

4. Fort Rammekens werd gebruikt door de VOC (1602-1800), een van Nederlands grootste handelsondernemingen in de 17de en 18de Zij richtte een uitgebreid handelsnetwerk op tussen de diverse handelsposten in de Aziatische regio. In Nederland was Middelburg na Amsterdam de belangrijkste vestigingsplaats (kamer) van de VOC. In Middelburg liet de handelsorganisatie in bijna 200 jaar maar liefst 336 Oost-Indiëvaarders bouwen. Op de rede van fort Rammekens werden de schepen klaargemaakt voor de reis naar Azië. In 1787 werd op de binnenplaats van fort Rammekens een hospitaal ingericht voor zieke bemanningsleden van de schepen van de VOC die voor de kust lagen te wachten op gunstige wind.

5. Sla na het bezoek aan het fort linksaf en bij ANWB paal 17248 nog een keer linksaf, richting Ritthem. Je loopt langs een defensieterrein met opslagruimtes. Direct daarna sla je linksaf het bos in bij Rammekenshoek. Volg de groene bordjes met de gele pijlen.

6. Aan het eind kom je uit op een parkeerplaats. Bij de ingang van de parkeerplaats linksaf, een klinkerweg in. Loop tot ANWB paal 17245 en ga daar linksaf en loop Ritthem binnen. Op de driesprong rechts, Weverstraat. Vervolgens linksaf Dorpsstraat, tot de Zandweg en daar rechtsaf. Deze Zandweg blijf je een tijdje volgen (negeer twee straten naar links). Je steekt aan het eind van de Zandweg de grote verkeersweg over en slaat daar linksaf richting Vlissingen. Je loopt tot het Shell station waar je de  weg  oversteekt en rechtsaf de Deinsvlietweg inslaat. Deze weg loop je af tot ANWB paal 18477 en daar sla je rechtsaf, Poorterspad. Houdt rechts aan, Nieuwe Kruidmolenweg en ga onder het viaduct door en loop door tot de grote weg. Voor de grote weg naar links, de Westerhavenweg. Je loopt langs de haven terug naar het station.


Schelde

De schepen varen hier heel dicht langs de dijk. Ze zijn onderweg  naar zee van of naar de havens van Antwerpen en Gent. In de 17de  en 18de eeuw voeren hier de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1800), de West-Indische Compagnie ( 1621-1791) en de in 1720 opgerichte Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) naar alle streken op de wereld. De VOC handelde met vorsten in de Indonesische archipel en op Sri Lanka. Voor de WIC was naast handel in plantagegoederen zoals suiker, de slavenhandel een belangrijke bron van inkomsten. Zij voeren op West-Afrika, Noord Amerika, Brazilië en de eilanden in de Caribisch gebied. De MCC legde zich zelfs speciaal toe op de slavenhandel. Zij maakte in de 75 jaar van haar bestaan113 slaven reizen. Op de heenreis naar de West-Afrikaanse kust namen de slavenhandelaren kruit, wapens, textiel, maar ook kralen en spiegeltjes als ‘handelswaar’ mee. Met de Afrikanen als menselijke ‘waar’ in propvolle scheepsruimten zeilden zij naar de Nederlandse plantagekolonies in Zuid-Amerika. Volgeladen met suiker, koffie en andere plantagegoederen, keerden zij vandaar terug naar Walcheren en meerden af op de rede van Vlissingen.

Schepen op de rede van Rammekens


Rammekenskreek

Dit is een van de vier plaatsen waar de geallieerden in 1944 op Walcheren de zeedijk bombardeerden om het eiland onder water te zetten en zo de Duitse troepen tot overgave te dwingen. De opzet lukte maar het duurde meer dan een jaar om het eiland weer droog te krijgen. Door het in/ en uitstromende  zeewater ontstond een krekenstelsel waarvan de Rammekenskreek het restant is. In maart 1946 werd het dijkgat gedicht en werd een nieuwe  dijk om het gat aangelegd. Rondom de kreken is men in 1954 begonnen met bosaanplant. Sinds 1994 heeft Staatsbosbeheer het gebied opengesteld als onder deel van het  natuurreservaat Rammekenshoek.

Ingang fort Rammekens


Fort Rammekens

Dit bastionvormig fort werd in 1547 door de Italiaanse vestingbouwer Donato de Boni gebouwd in opdracht van Maria van Hongarije, landvoogdes over de Nederlanden. Het is het oudst bewaarde fort in Noordwest-Europa, dat gebouwd is volgens de principes van de toen toonaangevende Italiaanse vestingbouw (trace italienne) Alle schepen naar Middelburg en naar Antwerpen en verder kwamen hier langs. Het fort lag toen gedeeltelijk buitendijks en was van groot strategisch belang. Van hieruit kon de scheepvaart op de Schelde worden beheerst. Van 1585 tot 1616 was het Engels bezit: koningin Elisabeth kreeg het fort toen in onderpand samen met de steden Brielle, Vlissingen en Oostende in ruil voor vijfduizend soldaten die de opstandige Nederlandse gewesten kwamen helpen in de strijd tegen de Spaanse overheerser. In 1616 kwamen het fort en de steden weer in Nederlandse handen.  De terugkerende VOC-schepen ankerden op de rede van Rammekens. Al voor de rede bereikt werd, kwamen de VOC-bewindhebbers als een van de eersten aan boord om het schip te verwelkomen en de lading te inspecteren. De scheepspapieren werden direct door hen in ontvangst genomen. De bemanning werd van hun eed aan de VOC ontslagen en met dekschuiten van boord gehaald. De kisten van matrozen en officieren werden apart samen met  de scheepsadministratie apart vervoerd. De lading werd overgeladen op dekschuiten voor verder transport naar Middelburg.

Oude toegang tot hospitaal


Hospitaal

In 1787 werd op de binnenplaats van het fort een hospitaal ingericht voor zieke bemanningsleden van de schepen van de VOC die voor de kust lagen te wachten op gunstige wind voor vertrek.

Bronnen

https://www.vocsite.nl/geschiedenis/organisatie.htmlhttps://www.vocsite.nl/geschiedenis/kamer_van_zeeland.htmlhttp://www.fortrammekens.nl/vroegerennu.htmlhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Rammekenshttps://www.absofacts.com/feitjes/west-indisch-huis-zeeland.htmhttps://www.vocsite.nl/geschiedenis/organisatie.htmlhttps://www.vocsite.nl/geschiedenis/kamer_van_zeeland.htmlhttp://www.fortrammekens.nl/vroegerennu.htmlhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Rammekenshttps://www.absofacts.com/feitjes/west-indisch-huis-zeeland.htmMeulemeester,