Koloniale wandeling Zutphen: 19 km


KNIL soldaten en Indische schrijvers

Deze wandeling voert langs de binnenstad van Zutphen. Een aantal gebouwen herinnert nog aan de Koloniale Reserve die in deze stad eind 19de eeuw gevestigd was.  De toenmalige Waliën kazerne in Zutphen heeft dienstgedaan als reconvalescentengebouw voor KNIL militairen. Jozef Bruinsma (1846 – 1913) die als militair carrière maakte in Indië is een paar jaar commandant van deze kazerne geweest. Daar konden officieren en onderofficieren herstellen van hun tropische ziekten. Zutphen kende nog meer Indisch gasten: de geneesheer Isaac Groneman (1832 – 1912), die lijfarts van de sultan van Jogja werd en de zee-officier  Maurits Ver Huell (1787- 1860) die de grote opstand tegen het Nederlandse gezag in de Molukken neersloeg. De wandeling voert ons ook buiten de stad naar het voormalig landgoed De Beele waar L.A.J.W. Baron Sloet van de Beele (1806-1890) heeft gewoond. Hij was van 1861 tot 1866 Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.

Naar routebeschrijving >