Over ons

Sinds 2014 wandelen wij door Nederland op zoek naar sporen van ons koloniale verleden. Wij zijn Petra Groen en Elly Touwen. Allebei hebben we jaren rondgedwaald in het papieren verleden van onze koloniën. We hebben ons verbaasd over de enorme hoeveelheid materiaal waarin minutieus beschreven wordt hoe Nederlanders de macht uitoefenden in de koloniën, hoe ze overheersers werden en oorlogen voerden, hoe ze omgingen met de overheersten. Voor ons was het een ontdekking dat er in Nederland ook buiten de archieven, persoonlijke verhalen op te sporen zijn van Nederlanders die naar de koloniën zijn gegaan, daar hebben gewoond en gewerkt en ook hier in Nederland sporen hebben achter gelaten. Die sporen wilden wij volgen door het uitzetten van wandelingen. Zo is koloniaalerfgoedtevoet ontstaan, eerst als hobby, maar naar gelang we meer verhalen boven water kregen, steeds serieuzer.